Sripat

Bilvagrāma

Śrīpāṭa of Ṭhākura Balarāma

HISTORY

How to Reach?

ŚĀSTRA PRAMĀṆA

This has been described in Śrī Abhirāma Śākhā Nirṇaya-

bilvagrāmete bāsa ṭhākura

Balarāma Ṭhākura Balarāma was residing in Bilvagrāma.

There is a temple of Śrī Rādhā-Madanamohana here.